عکس خورش قیمه نذری
محبوبه عباسی
۷۸۲
۱۰k

خورش قیمه نذری

۳ اردیبهشت ۰۱
قبل از آنکه بنویسند جزای همه را
می سپارند به تو قدر و قضای همه را

شب قدر است ولی قدر نمی دانیمت
که تو باید بدهی اجر و سزای همه را...

#محبوبه_عباسی
#لیله،القدر
#نذری_شب_قدر
#قیمه
...
نظرات