عکس خورش قیمه

خورش قیمه

۲۵ مرداد ۰۰
#قرار_گروهی
❤آشپزی به وقت عشق❤
...