عکس حلوا(حلوای شکر پاره)

حلوا(حلوای شکر پاره)

۱۰ مرداد ۹۹
پنجمین پنجشنبه هم رفت😔
عمه جونم از تو فقط چندیادگاری دارم و بس😔
دلم برای سلام طاطا جونم گفتنت هات تنگ شده😔
دلم برای صدای زیبات تنگ شده😔
یادگاریت توی گردنم همیشه میمونه🖤


پنجشنبه است و بوی حلوا از اتاق خاطراتم بلند شده است...آرام فاتحه ای بخوان شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...!!
...
نظرات