عکس کیک خیس
پست تقدیمی تولد
مه یاس
۷۹
۸۶۷

کیک خیس پست تقدیمی تولد

۱ شهریور ۹۹
تولد هم زبونم،هم استانیم،یک عدد عشق 👇👇👇
تولد سوگند جونم😍😍😍😍
.تولدت هزاران بار مبارک خواهری.🎂🎂🎂🎂
ان شاالله به هرچیزی که میخوای برسی
سوگندیم ❤❤❤
منیم قندیم ❤❤❤
تولدون موبارک اولسون جانم جیارم منیم عزیز باجم😙😙😙😙😙😙😘😘😘😘😘😘😘🌷🌷🌷🌷🌷🌷
...
نظرات