عکس کوکی گردوئی
مائده افشار
۱۱۹
۱k

کوکی گردوئی

۱۴ شهریور ۹۹
عکس دوم نقاشیه، مونده بودم گل هارو رنگ کنم یانه🤔بخودم گفتم شیری گفتن، سلطان جنگلی گفتن نباید بااون اُبهت بین گل و بلبل باشه😉بماند ک تَن داده زیر چشم و وسط پیشونیشو تَتو کنه😅🤣واینکه سیاه سفیدشو بذارم یا رنگی... خلاصه ک ی آپولو هوا کردنی بود سی خودش😅
طبق معمول با پایین اومدن کیفیت عکسا خطوط دفتر بد افتاده! ی عکس دیگه هم دارم بازاینجور شده☹️شما خطوط رو پیوسته ببینید لطفا😘🌹
...
نظرات