عکس حلوای شیر
نفس حبیبم
۴۲
۶۵۲

حلوای شیر

۱۵ شهریور ۹۹
چه دو هزار نفر شما را فالوو کنند،
چه دو میلیون،
چه بیشتر...!

آدم‌های مهم زندگی شما چند نفر بیشتر نیستند...

اگر دو سه نفر (پدر، مادر، دوست، آشنا، همسر) نزدیک خودتان داشتید که برایتان تب کنند،
اشک بریزند و شما را بفهمند؛
دلیل بزرگی دارید که از زنده بودن شادمان باشید...!

بقیه‌ی آن دوهزار و دو‌ میلیون، برای شما "اعداد" هستند و شما برای آن‌ها
"اسم" و "عکس"

مواظب آدم‌های نزدیک و واقعی زندگی‌تان باشید.


#قرار_خواهرانه #نفس_حبیبم #نرگس_پز #حلولی_شیر #شهادت #محرم
...
نظرات