عکس بستنی سنتی چوبی

بستنی سنتی چوبی

۱۶ شهریور ۹۹
🌸🍃🌸🍃

#سوادزندگي

حال دلت را دست آدم ها نسپار.
نگذار افسار به دست به هرکجا بِکشندت.
نگذار با حرف هایشان امیدت را نا امید کنند

اجازه نده رفت و آمدشان بشود دلیل غم و شادی ات.
زندگی ات را در دستان خودت نگه دار، محکم و وفادار

محبت کن و مهربانی را هدف خودت قرار بده تا مدیون دل و روح و احساسات خودت نشوی.
عقل حسابگرت را هم ناظر کن که مبادا به بیراهه روی.

...
نظرات