عکس کیک دو رنگ(زبرا کیک)
محبوبه عباسی
۱۳۷
۲.۹k

کیک دو رنگ(زبرا کیک)

۱۱ مهر ۹۹
هرگز کسی را برای فاصله ای که می گیرد و
ارتباطی که نمی پذیرد ، سرزنش نکنید !
در دنیا ، آدمهای زیادی هستند که آنقدر از
رفیق و آشنا ضربه خورده اند که از
اعتماد و نزدیک شدن به آدمها ترسیده اند.
ترجیح داده اند در حاشیه ی امن بی کسی شان بمانند،
درد سکوت و تنهایی را به جان بخرند،
اما از آدمها، دردسرها و ضربه های تازه ، دور باشند ...
قضاوتشان نکنید
اینها زخمی اند
زخمی اعتمادهایی که نباید میکردند!

نازنینا ممنونم از بودنتون،
از بودنتون و لطف بیکرانتون نسبت به خودم و کارهای ساده ام...

#عصر_پاییزی
#محبوبه_عباسی
#کیک_زبرا
...