عکس دنت شکلاتی
نرجس بانو☘️
۱۰۵
۷۸۱

دنت شکلاتی

۱۴ مهر ۹۹
پاییز 🍁🍂را هم
می توان زیبا دید😍
نگو خزان است
اتفاقات هم حکمت خاص
خود را دارند
همانطور که شاخه های
خشک مجموع
صدای دل نشین قدمهایمان
 رامی سازند
خش خش برگ ها
هم زیباست اگر بخواهیم😍
#نفس_حبیبم #نرگس_پز #دنت_شکلاتی #دنت
...
نظرات