عکس تورتیلا، خوراک اسپانیایی

تورتیلا، خوراک اسپانیایی

۱۵ مهر ۹۹
فقط کافیه یک بار دستورشو بخونی تا ببینی چقدر ساده و البته خوشمزه اس😃👍

تورتیلا، خوراک اسپانیایی
https://sarashpazpapion.com/recipe/493a8408503d7f594b50dd4b631e971e
...