عکس ته چین مرغ
عطرگل محمدی
۳۱
۱.۲k

ته چین مرغ

۱۲ آبان ۹۹
زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن
...