عکس ته چین مرغ
zjojo✔
۸۸۶
۲.۶k

ته چین مرغ

۱۹ مهر ۹۷
.
.
.
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋 امیدوارم آخره هفته خوبی روپیشه روداشته باشید😙😙 #ته_چین جان غذایِ عالی ولی پردردسر😭ببخش آدماروبانی ناخوشی هاتو
نذارغم بمونه،نذارتوچشات غصه وماتم بمونه
ببخش نذاربشی یکی مثل اونا
هموناکه یک هیچ عقبن تورفاقت،یک هیچ عقبن توصداقت،یک هیچ جلواَن توحسادت
توببخش
بذارفکرکنن ساده ای،اماشایدیه روزیه جایکی پیداشدکه توروبخشید
ببخش نه واسه اینکه حقشون بخشیدَنِ ها،نه
واسه اینکه بااین غماهی نری توفکرودلتوآزاربدی ردشواَزَش
یه روزمیرسه سرش به سنگ میخوره،برمیگرده عقب
میبینه نه راه برگشت داره نه راه موندن
فقط بایدمستقیم بره به ناکجاآبادِخودش
چیزی که خودش ساخته واسه خودش
تواماخودت باش،آروم بگیر،نفرین نکن،لعنت نکن،غمگین نباش
مهربون بمون،دلتودل کن،حالاچشماتوببندوبه این فکرکن
اگه یه روزدلت آروم ترین دلِ دنیاشد،یه لبخندبزن به آسمون
بگوخداجون دمت گرم،ممنون،ممنون که یادم دادی ببخشم
ممنون که یادم دادی هنوزخوبم،هنوزبنده توام
همیشه خدایِ منی،همیشه کنارمنی
یه خواهش کوچیک،توهم منوببخش
ببخش هروقت که تنهاوغمگین بودم توروصدازدم
اماتوخوشی هام.............. ولش کن
ببخش مهربون....
ببخش بی نیاز....
ببخش خداجون...
ببخش
یه وقتایی لازمه فقط به خودت ثابت کنی که چقدرخوبی
#حسین_سلیمانی #دلنوشتهمخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...