عکس ته چین مرغ
Atie
۷۵۵
۱۱.۷k

ته چین مرغ

۹ تیر ۹۴
دوستان گلم الوعده وفا...
طرزتهیه ته دیگ طرحداربرای برنج وته چین: ماست4ق غ,ارد2ق غ و زعفران دلبخواهی.
اول کف قابلمه روچرب کنید, طرحتونو بکشید وسی ثانیه بذارین روشعله زیادتاخودشوبگیره وبعدبرنجوبریزین روشو فشرده کنین... دوستتون دارم
...
نظرات