عکس کیک قابلمه ای

کیک قابلمه ای

۱۲ آبان ۹۹
مژده دهید چون که هفته وحدت آمده
میلاد امام صادق و پیمبر رحمت آمده
کاش در این جمعه از آسمان ندا دهند
ای منتظران ظهور، منجی بشریت آمده
ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) تبریک و تهنیت باد⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘🌼🌼🌼🌼🌻🌼🌺🌷🌻🌼🌼🌻🌼🌷🌻🌻🌻🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎈🎈🎈🎊🎉🎊🎈🎉🎊🎊🎉🎈🎊🎈🎊🎊🎈🎉🎊🎈🎊🎈🎉🎊🎈🎊🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎈🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎉🎈🎊🎈🎊🎉🎈🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎈🎊🎉🎂🎊🎈🎉🎂🌻🌻🌷🌼🎈🎊🎉🎂🌻🌷🌼🎈🎊🎉🎂🌻🌼🌼🎈🎉🎂🌻🌻🌷🌼🌼🎊🎉🌻🌷🌼🌼🎈🎊🎉🎂🌻🌷🌼🌼🌼🎊🎊🎂🌻🌷🌼🌼🌻🎂🎉🎊🎈🎈🎈🎈🎈🎉🎂🌻🌷🌷🌼🌼🌺⚘🎈🎊🎉🎂🎂🌻🌷🌼🌼🌷🌻🎂🎂🎊🎊🎊🎈🎉🎂🌻🌷🌷🌼🌼🌺⚘🎈🎊🎂🌻🌷🌷🌼

#قرارگروهی #کیک #هفته_وحدت#ولادت#حضرت_محمّد(ص)#امام_صادق(ع)#جشن#شادی
...