عکس پیراشکی
فـریـبـا
۲۱۲
۲.۷k

پیراشکی

۲۱ آبان ۹۹
مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند
اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست
...
نظرات