عکس کیک معجون

کیک معجون

۲ هفته پیش
📚رزق چیست ؟
🌸رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند.
🌸زمانی که خواب هستی و ناگهان
به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت
بیدار می‌شوی رزق است
چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند

🌸زمانی که با مشکلی رو به رو میشوی
خـداوند صبری به تو میدهد که
چشمانت را از آن بپوشی
این صبر ، رزق است.

🌸زمانی که در خانه لیوانی آب
به دست پدر و یا مادرت میدهی
این فرصت نیکی کردن ، رزق است

🌸یکباره یاد کسی میفتی که مدتهاست
از او بی خبری و دلتنگش میشوی
و جویای حالش میشوی ،این رزق است.

🌸رزق واقعی این است . رزق خوبی ها
نه ماشین نه درآمد ،
اینها رزق مال است که خداوند
به همه ی بندگانش میدهد
اما رزق خوبیها را فقط به دوستدارانش میدهد.

🌸زندگيتان پـر از رزق بـاد....🙏
کیک معجون
https://sarashpazpapion.com/recipe/82e11a256de9aae2067a08f854acaf98


تو پایین دستور پختش،دوستان عکس برش خوردشو خواسته بودن...ورق بزنین میتونین ببینین...


ممنون از عزیزانی که دستور پختشو دیدن..
وممنون از همه شما عزیزان که اینجایین...
...
نظرات