عکس خورش فسنجان با مرغ
منیژه
۵۶
۲.۶k

خورش فسنجان با مرغ

۳۰ آبان ۹۹

🍁آخرین عصر آبان
🍰بر شما شیرین و دلچسب

🍁امیدوارم پایان آبان
🍰پایان همه مشکلات ،
🍁 رنج ها ، مریضی ها ،
🍰کدورت ها و قهرها باشه

🍁و شروع آذر
🍰 آغاز خوشبختی ،شادی
🍁آرامش و خیر و برکت
برای شما خوبان باشه🍰💐
...
نظرات