عکس پیراشکی کرم دار
Reyhan.r
۲۰
۳۱۶

پیراشکی کرم دار

۳ آذر ۹۹
پیراشکی کرمدار با چای سیب ک خودم درست کردم(خشک کردمو تف دادم)
لینک کارهای مشابه قبلیم:
https://sarashpazpapion.com/picture/319e99aa903876872fce955c882d0d90

https://sarashpazpapion.com/picture/cfd0ae3bca5633d9980fe497e63d0b65
#پیراشکی #پیراشکی_کرمدار #شیرینی
...
نظرات