عکس چای به
محبوبه عباسی
۴۱۳
۳.۸k

چای به

۱۴ آذر ۹۹
گاهی فقط بی خیال باش...
وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی؛
روزت را برایِ عذابِ داشتن ها و افسوسِ نداشتن ها خراب نکن!
دنیا همین است؛
همه ی بادهای آن موافق،
همه ی اتفاقات آن دلنشین،
و همه ی روزهای آن خوب نیست!
اینجا گاهی حتی آب هم سربالا می رود...
پس تعجبی ندارد اگر آدم ها جوری باشند که تو دوست نداری!
گاه گاهی در انتخاب هایت تجدیدنظر کن.
فراموش نکن؛
تو مجاز به انتخابِ آدم هایی، نه تغییرِ آنها...

#محبوبه_عباسی
#چای_به
...
نظرات