عکس دمنوش سبز لیمویی (چربی سوز)
marzi
۲۲۲
۱.۵k

دمنوش سبز لیمویی (چربی سوز)

۱۵ آذر ۹۹
عکاسی برای من نگاه کردن نیست،

احساس کردن است.

اگر نتوانید چیزی را که به آن نگاه می کنید

احساس کنید، هیچ وقت نمی توانید کاری کنید

که دیگران از دیدن تصاویر شما چیزی احساس کنند
...
نظرات