عکس خاگینه مغزدار
Hadis katiraei
۲۱
۲۰۱

خاگینه مغزدار

۲ ماه پیش
سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را به تمامی ملت ایران و بر روح پاک خودش مبروک باشد.
آن شب که ما همه خواب بودیم تو در حال جنگ بودی.
و آسوده خاطر از عاقبتت و ما غافل از دنیایمان...
بعد از ۳۶۵ روز هنوز هم این داغ ارام نگرفته و شک نکن شک نکن روزی چنانننن انتقامت را میگیریم که از ترس نتوانند دهان باز کنند.
تو الگوی ما بودی،هستی و خواهی ماند و تا ابد در قلب تک تک مردم ایران جاودان هستی🖤🖤🖤🖤
...
نظرات