عکس کاچی با شیره انگور
بادستور دوست خوبم aysssel
منیژه
۳۵
۱.۷k

کاچی با شیره انگور بادستور دوست خوبم aysssel

۲ هفته پیش
یک نفر زنگ زد به ۱۱۸ وگفت:
-الو۱۱۸
-بله بفرمایید
-ببخشید شماره تلفن حیف نون و دارید؟
-نه خیر
--پس بی زحمت من می خونم شما یادداشت کنید!!!
...
نظرات