عکس کاچی دارچینی
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۴۵
۸۴۴

کاچی دارچینی

۲۲ دی ۹۹
از درد هاے زندگے شڪایت نڪن😌
همیشہ سخت ترین نقش ها
مال بهترین هنر پیشہ هاست🤍
۲۲/۱۰/۹۹

https://sarashpazpapion.com/recipe/2869bf70ad2935c6f3876f56153902b7
...
نظرات