عکس شله زرد
♡(بانو)♡ ☆
۱۴۶
۴۱۱

شله زرد

۱ ماه پیش
#فاطمیه
#قرارگروهی مامان راستین عزیز
خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست.
خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است، دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که فاطمه مادر حسنین است، دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست.
شهادت حضرت فاطمه تسلیت😭
...
نظرات