عکس خورش قرمه سبزی

خورش قرمه سبزی

۱ ماه پیش
ورق بزن🌹
شهادت حضرت زهرا رو تسلیت میگم😔😔😔
ب نیت غذای نذری برای حضرت زهرا پختم...ینی ناهار امروزمو نذر حضرت زهرا کردم ک شب شهادت مادرم زهرا غذای نذری بخوریم...🤲🏻
ان شاءالله حاجت روا بشیم🤲🏻🤲🏻🌹🌹🌹 هممون...اونوخ ی نذری بزرگ بدم🤲🏻🙏🏻🙏🏻
الهی امین🤲🏻🌹
#قرمه_سبزی
#خورش_قرمه_سبزی

https://sarashpazpapion.com/picture/2b3b4e0b116f0a0cb03b3b0e6dcda823
سر بزنید😊
...