عکس شله زرد نذری
بانوی سیده ✔
۱۵۴
۲.۸k

شله زرد نذری

۲ بهمن ۹۹
مادر جان...💚
هزاران کلید هم بیاورند،
قفل دلتنگی های دلم را باز نمی کنند
شاه کلید دلم ، فقط نگاه توست....
💚یا فــاطمه زهــرا (س)💚.
.
.
.

آن روز که من هستم و تاریکی قبر
.
جان حسنت برس به دادم زهرا(س)💚
.
...
نظرات