عکس باسلوق
OrdiiBhsht
۵۴۵
۱.۳k

باسلوق

۲ بهمن ۹۹
تنها کسی که باید تلاش کنی ازش بهتر باشی،
اونی هست که دیروز بودی 🌙

🍃ریچل هالیس
خودت باش دختر🍃

#خدایا_شکرت
#باسلوق

پ. ن: به کمک نکات پخت ذکر شده زیر پست باسلوق زهرای مهربونم (chef z@hra) 🌸🍃
https://sarashpazpapion.com/picture/282e9946d3b69e84566c13421ea0e1ac
...