عکس کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۳۵
۲.۱k

کیک اسفنجی

۳ بهمن ۹۹
به آنانی که رفته‌اند بگویید همه چیز خوب است، بگویید نگران نباشند، بگویید بعد از رفتنشان همه چیز بهتر شد، آسمان جای سقف اتاق را گرفت و تمام فرش؛ دریا شد. بگویید آفتاب، از رفتنشان به بعد، مهربان‌تر شده و آدم‌ها صمیمی‌ترند با آدم. مسیرها هموارترند و هدف‌ها بسیارتر.. بگویید بعد از رفتنشان آب از آسیابِ زندگی کسی تکان نخورده، فقط از چشم افتاده‌اند و این خوب است، اصلا علاقه‌های ناخالص را مثل دندان خراب باید کشید و انداخت دور.
اصلا نباید به آدم‌های رهگذر فکر کرد. رهگذری که هرکجای مسیرش که خسته شد توقف می‌کند، خستگی‌اش را که در کرد بلند می‌شود و ادامه می‌دهد تا ایستگاه بعد...
آدم‌های رهگذر، عاشق نیمکت‌اند،
اما تمام نیمکت‌ها...
#نرگس_صرافیان_طوفان
...
نظرات