عکس کاچی دارچینی
حسنا خانم
۱۴۱
۹۵۲

کاچی دارچینی

۱۳ بهمن ۹۹
آرزو می‌کنم
‎کتاب‌ های خوب بخوانی
‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
‎عطرهای خوب ببویی
‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی


#کاچی دارچینی
هووسانه شب های نچندان سرد بهمن ماه
...
نظرات