عکس تقدیم به تمام بانوان سرزمین پاکم
leila sadri
۲۴۲
۱.۹k

تقدیم به تمام بانوان سرزمین پاکم

۴ هفته پیش
(روزتون مبارک خانما😀)
اینهاپاستیل ژله ای هستن ، نقاشی زیرش هم از خودمه با مدادرنگی کشیدم ، البته خیلی سال پیش . اون موقع که مجرد بودم و تازه دیپلم گرفته بودم

تصویر نمای نزدیک پاستیل ها👇
https://sarashpazpapion.com/picture/5dba0e760d9e7f68e0e3b2fa8388bea7
...
نظرات