عکس ته چین مرغ
خانومی
۸۲
۶۷۴

ته چین مرغ

۱۶ بهمن ۹۹
#قرارپاپیونی #چالش_روزمادر
خودم جان
خودم جان مهربان
خودم جان خسته
روزت مبارک 😢
این پست ویژه خودمه😢 خوده خودم.
روز مادری من و مامانم که در هاله ای از اعصاب خوردی طی شد.
اینم بمونه یادگاری
مامان زحمتکشم روزت مبارک.
...
نظرات