عکس کیک اسفنجی
مامان الهام
۲۷
۶۵۹

کیک اسفنجی

۲۰ بهمن ۹۹
ببر به خانه‌ی خورشید
مرا که عاشق نورم ...
و شورِ تازه به پا کن
و حالِ خوب بیاور
و اتفاق جدیدی ؛
که خنده را به لب آرد
خدا! بریده‌‌ام از غم
اگرچه سنگ صبورم ...

#نرگس_صرافیان_طوفان
...
نظرات