عکس .˼قــــــورمـه سـبزے˹.

.˼قــــــورمـه سـبزے˹.

۲۳ بهمن ۹۹
وایی پاپی جوووونم 😍🎀مرسی کـه تایید کردی😉 امیدوارم دیده بشع 😪
جدیدا پستام کم دیده میشن😫😞
لایک❤ و فالو✔ جبران میشع 😊بهتون سر میزنم🌸💖 موفق و موید باشید 💛🌻
#قورمه‌سبزی جاااان جان جانان😍 بسی خوشمزع😋👌👍 با دسپخت رضوان بانو🙆😌 حسابی جا افتاده بود😋😍 جاتون سبز🌱
#قورمه‌سبزی #ناهار #شام #خوشمزع #رضوان‌سـآز
یک سبد گل زیبا🌸🍃
با نهایت عشق و صفا

تقدیم به همه ی
انسانهاے پر از انرژی
انسانهاے پر از آرامش
انسانهاے پر از عشق وامید🌸🍃

و تقدیم به همه شما
دوستان و همراهان عزیز
خودتون گل،زندگیتون گلبارون🌸🍃

❤️›‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ›
...
نظرات