عکس پاستیل *.*
Mrym ♡
۵۰۲
۱.۸k

پاستیل *.*

۲۴ بهمن ۹۹
#ورق بزن قشنگم💖🌹
کپشن خوانده شود👇🏻👇🏻
ـ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.....♡
زندگی بدون عشق... 💕
مانند درختی بدون شکوفه و میوه است🥀♡
ـــ. ــــــــــــــــــــــــــ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... ـــــــــــــــــــــــــــــ
این پاستیلارو باید همتا میخورد چون نمیتونست بخوره منو باباش خوردیم😁😁😂😂
دفعه اولی بود که درست کردم خیلیم خوووشمزه بود جای شما سبز☘️☘️🍀🍀🍃🍃
این عکس خوشگل زیر نور افتاب گرفته شده 😆☺️💖
...