عکس آش رشته

آش رشته

۲ ماه پیش

بعضی ها وجودشان لازم زندگیست.🍃🌸
قرار نیست تک تک خیابان های شهر را با تو طی کنند
ولی در تاریکی شب، چراغ راهت می شوند.🍃🌸

در درد های عمیق مورفین برای آرامشت میشوند.🍃🌸
بعضی ها هستند، همیشه نیستند اما هربار که لازم باشد، هستند.🍃🌸

ریز به ریز کار هایت را نمی دانند اما ریز به ریز اتفاقات بد را می‌دانند.🍃🌸
بعضی ها هستند که در شادی هایت شاد ترینند. و در غم هایت غمگین ترین.

نیاز نیست برایشان توضیح دهید، خودشان می‌فهمند.🍃🌸
اصلا گفته‌ها را از ناگفته هایت می‌فهمند...

بعضی ها هستند که زیر باران های سهمگین، برایت چتر می شوند.🍃🌸
در زخم های عمیق جانت، مرهم درد می شوند.🍃🌸
بعضی ها هستند که واقعی هستند.
و چقدر خوب است وجود این بعضی ها. 🍃🌸🍃🌸براتون امروز از این بعضی ها ارزومندم🍃🌸


#آش_رشته#آش#سرآش#کشک#پیازداغ#سیرداغ#نعناع_داغ#مامی_مهستی_مه_یاس
...