عکس کیک شیفون
گیلاس ابي
۲۳
۱۷۵

کیک شیفون

۳ اسفند ۹۹
پرواز چه لذتی دارد؟
وقتی
زنبور کارگری باشی
که نتوانی
عاشق ملکه بشوی؟


#کیک_شیفون
...
نظرات