عکس مسقطی سیرجان
فقط من خلال نداشتم?
فاطمه گلی
۳۱
۲۴۳

مسقطی سیرجان فقط من خلال نداشتم?

۲ هفته پیش
بیست سال تجربه کاری یا بیست سال تکرار یک تجربه؟
در سال2007تماس غیر منتظره ای از استفان کاوی دریافت کردم.او درخواست کرد که با من ملاقات کند.در ملاقاتی که با او داشتم،گفت که به یکی از سخنرانی های من گوش داده است و از من خواست که در موسسه او دوره های آزمایشی برای مدیران برگزار کنم.
من که از این درخواست او شگفت زده شده بودم، به او گفتم: هر چند باعث افتخار من است که در آموزشگاه شما تدریس کنم،اما احساس می کنم که برای اینکار بسیار جوان و بی تجربه هستم.
سپس استفان کاوی اصل گرانبهایی را به من آموخت که برای همیشه دیدگاه من را نسبت به ماهیت آموزش و تجربه، تغییر داد.او گفت:در خصوص اهمیت تجربه اغراق صورت گرفته است.برخی از افراد میگویند که20سال تجربه دارند،اما در حقیقت فقط آنها یک سال تجربه دارند که بیست سال آن را تکرار کرده اند.
...
نظرات