عکس قرمه سبزی
مه یاس
۴۸
۳۹۶

قرمه سبزی

۲ ماه پیش
ناهار روز پدر واسه پدر شوهر جان با ظرف خورشت نوستالژی
...
نظرات