عکس روز پدر
MOHANNA
۱۳۲
۱.۲k

روز پدر

۸ اسفند ۹۹
بـــــــابـــــــاجــــــــــــونم
دوســـــت داشتــت تــــــمام نمیشود
باهـــــرنفــــس درون من متــــولد میـــشوی...
روزت مبــــــــــــــارک تکیـــــه گاهــــــم👨‍👧😘😘😘🤗🤗🤗🌼❤🌼❤🌼😍😍🤪🤪
...
نظرات