عکس کیک یخچالی
کورد بانو
۳۰۵
۲.۱k

کیک یخچالی

۸ اسفند ۹۹
کیک یخچالی برای اولین بار
با دستور مامان پریا ورضا

جات خالی عزیزم

این لینک https://sarashpazpapion.com/user/5656181a3ae161.91233849


به مناسبت روزمرد وروز پدر تقدیم به همه آقایون عزیزوگرامی🌹🌹 مینویسم مرد...
تو بخوان صبور
مینویسم مرد..
تو بخوان کوه دردی که
هیچگاه بیانش نکرد
مینویسم مرد...
تو بخوان احساسی ترین
مغرور دنیا
مینویسم مرد...
تو بخوان قدم های یک نفره
مینویسم مرد...
تو بخوان تکیه گاه
مینویسم مرد...
تو بخوان پدر، برادر،
همسر، فرزند پسر!!!
مینویسم مرد...
تو بخوان غیرت

تنتون سلامت مردهای نمونه
تقدیم به همه مردان سرزمینم با یک دنیا سلامتی 🌸🍃روزتون مبارک 🍃🌸🍃
...
نظرات