عکس پاپسیکلز
sedi
۲۴۰
۲.۲k

پاپسیکلز

۱۰ اسفند ۹۹
راز زندگی این است که بفهمیم هر روز یک معجزه است
شما همین یک زندگی را دارید
دیگرهرگز متولد نخواهید شد
پس تامیتوانی زندگی رازندگی کن

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
سلام مهربونا 🙋‍♀️
بهترین ها رو واستون آرزو میکنم 😊
این پاپسیکلزها اولین پاپسیکلزهایی هست که درست کردم انقد واسم درست کردنش لذت بخش بود ، واسه بیرون آوردنشون چنان دقت میکردم انگار میخواستم شاخ غول بشکونم 😂
...
نظرات