عکس کیک ۱۲۳۴
وحیده
۱۷۹
۹۲۴

کیک ۱۲۳۴

۲۴ اسفند ۹۹
خودَت باش
همان خودِ معمولیَت
عاشق باش
برقص
زندگی کن
در کنارِ همه نامهربانی ها
تو مهربانترین باش برایِ خودَت
باخودَت نجنگ!
باخودَت راه بیا،صحبت کن،راهنماییَش کن،درکَش کن
خودَت را دوست داشته باش
حواسَت باشد
هیچکس بهتر از خودَت نمیتواند رفیقِ تنهایی هایَت باشد،که درکَت کند،که دوستَت داشته باشد
تو همدم ترینی برایِ لحظاتَت
رفیق ترینی برایِ تنهایی هایَت
مهربان ترینی برایِ دنیایَت
و بهترینی برایِ خودَت
پس یادَت نرود که در این هیاهویِ نامهربانی
*خودَت*را دو دستی بچسبی.
...
نظرات