عکس ته چین باقالی پلو بامرغ
رها بانو
۸۱
۸۰۹

ته چین باقالی پلو بامرغ

۶ فروردین ۰۰
باور نميكنم خدا به كسی بگويد: " نه...! "

خدا فقط سه پاسخ دارد:

١- چشم...

٢- یه کم صبر کن...

٣- پيشنهاد بهتری برايت دارم...

♥️♥️♥️♥️♥️♥️
با دستور زهرا جون،مامی مهستی مهیاس💕
https://sarashpazpapion.com/recipe/570b63d946302ac8fed10c2f6d76649d
و تقدیم به خود خوگشلگش😘😘😘
بسیار خوشمزه بود زهرا جون ممنونم ازت🥰

ضمن اینکه شرمنده عکس بهتری نشد بگیرم😅
قول میدم دفعه بعد اگه مرغ به دستم رسید و پختم😁،عکس بهتری بگیرم🙃

و اینکه من اول برنجها رو جدا کشیدم،ته چین رو جدا،
چون خیلی خیلی داغ بود و باید برای بچه ها میذاشتم سرد بشه.بچه دارا در جریانن😄
ولی در نهایت دو قسمت رو باهم خوردیم
❤❤❤❤❤❤❤
پاپیون خان,از زیر دستور فرستادما,چرا اونجا نیومده؟؟😠
...
نظرات