عکس مربا کامکوات
سَـــــلویٰ
۱۱۴
۲.۳k

مربا کامکوات

۱۵ فروردین ۰
وقتی کودکان تخيل دارند👇
وقتی که کودک میگوید "دیروز داشتم با مرد عنکبوتی حرف می زدم" فوری نگویید مرد عنکبوتی که وجود ندارد!
به کودک القا نکنید که دارد دروغ می‌گوید و دروغ بد است و هرگز برچسب منفی به آن ها نزنید؛ درواقع بچه ها در سنین پایین خیال پردازی هایشان را به جای واقعیت جا میزنند و این اصلا به معنای دروغ گفتن نیست. آن ها گناهکار نیستند؛ فقط در تشخیص مرز واقعیت و خیال هنوز پخته نشده اند و توانایی شناختی کافی را ندارند. از این فرصت استفاده کنید و در خلال گوش دادن به خیال پردازی هایشان و دامن زدن به آن ها، برای فرزندانتان از صداقت هم بگویید. اگر فرزندانتان کمی بزرگ تر هستند، بهتر است با مهربانی برایشان توضیح بدهید که خیلی خوب است که می توانند اتفاقی را که هنوز نیفتاده است، به خوبی تعریف کنند! و بعد از آن ها بپرسید که اگر واقعی بود، چطور می شد؟

...
نظرات