عکس حلیم بادمجان اصفهان

حلیم بادمجان اصفهان

۲۰ فروردین ۰۰
از شیخ بهایی پرسیدند:
"سخت می گذرد"
چه باید کرد؟

گفت: خودت که می گویی
سخت "می گذرد"
سخت که "نمی ماند"!
پس خدا را شکر که "می گذرد" و "نمی ماند".

امروزت خوب یا بد "گذشت"
و فردا روز دیگری است...!

*******************************

بسیار عالی و خیلی خوشمزه 😋👌 حلیم بادمجان اصفهان خودم پز 😍
مرسی پاپیون جون بابت دستور بسیار خوبت 😍
...
نظرات