عکس خونه کاهگلی مادربزرگ
چای به
Sanaz & Saman
۹۷
۱.۵k

خونه کاهگلی مادربزرگ چای به

۲۵ فروردین ۰
در باز شد !
حیاط خانه ی مادربزرگ ...
آب تنی هندوانه در حوض فیروزه ای
بوی نم کاهگل
ایوان و قل قل سماور ...
بر تخت چوبی روی حوض
دراز میکشم
مست بوی رزی سرخ
دهانم پر از طعم گس آسمان
مادربزرگ لاغر تر از همیشه
خوابیده بر تختی که بوی درد میدهد ...
با صدای مادر از جا پریدم !
مادر بزرگ نبود !
خانه اش نبود !
دوباره با چشمان باز رویا دیده ام ...
                                              
...
نظرات