عکس گیلانه

گیلانه

۲ ماه پیش
درها برای کسانی گشوده می شوند که جسارت در زدن داشته باشند.
جسارت داشته باش
با امید با عشق بامحبت
با تلاش در بزن
حتما درها گشوده خواهند شد به سوی روشنایی
زندگیتون پراز امید


#محبوبه_عباسی
#نوروز۱۴۰۰
...
نظرات