عکس حلیم نذری 
نذر امام علی(ع)
مژگان ♡food♡
۲۰
۱.۴k

حلیم نذری نذر امام علی(ع)

۱۵ اردیبهشت ۰۰
#حلیم#نذری
من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم
نمیدانم چه میخواهی ولی امشب،برای تو،
برای رفع غم هایت
برای قلب زیبایت
برای آرزوهایت
به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد
...
نظرات