عکس شیرینی دانمارکی بازاری
sedi
۱۶۰
۲.۵k

شیرینی دانمارکی بازاری

۱ خرداد ۰۰

زن جنس عجیـــــبی ست
چشم هایش را که می بنـــــدی
دید دلــــش بیشتر می شود
دلش را که می شکنـــــی
بــاران لطافت از چشم هایش سرازیــر
انگــار درست شده
تا روی عشــــق را کـم کند...!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ممنونم از همراهی صمیمانتون 😊
...
نظرات