عکس گلت توت فرنگی
Kiani
۳۰
۶۷۶

گلت توت فرنگی

۲ خرداد ۰
🦋وقتی غمگین هستید،
🦋دنیا شما را به مسخره میگیرد.

🦋وقتی خوشحالید،
🦋دنیا به شما لبخند میزند.

🦋اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید،
🦋دنیا به شما تعظیم میکند.


👤 چارلی چاپلین

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

⭐گلت توت فرنگی با دستور خانم #حدیث_سلطانی عزیز

🦋ممنون از نگاهتون 🙏⚘⚘
...
نظرات